HomeChính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật hệ thống phần mềm và ứng dụng HomeID

Điều khoản được soạn thảo nhằm cam kết và bảo vệ thông tin người dùng ứng dụng HomeID và website homeid.asia cùng các ứng dụng của Công ty quản lý tòa nhà do HomeID phát triển. Khi bạn đồng ý cung cấp thông tin và đăng nhập trên website: homeid.asia, ứng dụng HomeID hoặc các ứng dụng của Công ty quản lý tòa nhà, chúng tôi hiểu rằng bạn đã đồng ý với những điều khoản dưới đây:

I. Thu thập thông tin cá nhân

Website homeid.asia, ứng dụng HomeID và các ứng dụng do HomeID xây dựng cho các Công ty quản lý và vận hành tòa nhà (Sau đây gọi tắt là HomeID) sẽ thu thập thông tin của Khách hàng bao gồm: Tên đầy đủ; Địa chỉ liên lạc; Email; Số điện thoại; Tên đăng nhập; Mật khẩu đăng nhập; Số nhà; Thông tin người cùng nhà; Diện tích sử dụng; Phương tiện sử dụng; Hóa đơn thanh toán; Các dịch vụ đăng ký sử dụng trong tòa nhà để thiết lập hồ sơ cá nhân, tính toán chi phí dịch vụ và tương tác với Ban quản lý tòa nhà nơi mà bạn đang sinh sống.

Khi thu thập các thông tin cá nhân của Khách hàng dưới sự đồng ý của bạn, chúng tôi mong muốn cung cấp những tiện ích thiết thực nhất tới Khách hàng cũng như bảo vệ quyền lợi và đảm bảo tôn trọng sự riêng tư cho Khách hàng. Trong phạm vi điều khoản, chúng tôi cam kết sẽ không bán, cho thuê hay trao đổi dữ liệu thông tin Khách hàng đã thu thập cho bất cứ đối tượng nào khác ngoài đối tượng được liệt kê trong Quy chế này.

II. Sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin thu thập từ Khách hàng được sử dụng trong phạm vi:

 • Cung cấp dịch vụ tư vấn cho Khách hàng theo thông tin Khách hàng cung cấp;
 • Gửi Khách hàng các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin nhằm thông báo, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ do Ban quản lý nơi bạn ở cung cấp.
 • Đảm bảo an toàn cho Khách hàng khi có nguy cơ phá hủy, chiếm đoạt tài khoản của Khách hàng và hoạt động giả mạo Khách hàng;
 • Liên lạc với Khách hàng để cung cấp hàng hóa/dịch vụ khi Khách hàng mua các sản phẩm hàng hóa/dịch vụ trên ứng dụng. Xác nhận thông tin khi thực hiện hoạt động mua, giao hàng hay thanh toán hóa đơn sử dụng định kỳ;
 • Thực hiện các cuộc khảo sát; các hoạt động quảng bá, cung cấp các thông tin cập nhật về điều khoản hoạt động của ứng dụng có ảnh hưởng đến Khách hàng;

Chúng tôi luôn cố gắng cập nhật các tiêu chuẩn bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng và đặt hoạt động Bảo mật thông tin là ưu tiên hàng đầu trong quá trình thu thập thông tin dữ liệu khách hàng.

Nhằm chống lại những truy cập trái phép vào hệ thống thông tin cá nhân, khách hàng có thể nhận yêu cầu xác nhận lại mật khẩu, mã OTP khi đăng nhập để xác thực thông tin…

III. Thời hạn lưu trữ thông tin

 • Thông tin thu thập từ Khách hàng được hệ thống lưu trữ từ thời điểm Khách hàng khai báo thông tin đến khi tài khoản của Khách hàng ngừng hoạt động.
 • Hệ thống sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của khách hàng khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận liên quan tới các bên tham gia hệ thống.
 • Trong trường hợp Khách hàng có yêu cầu hủy bỏ gửi tới Bộ phận Chăm sóc khách hàng, nếu không có bất cứ vướng mắc nào liên quan đến các nghĩa vụ hoặc thoả thuận cần thực thi, thông tin của Khách hàng sẽ được xử lý xóa bỏ trên hệ thống sau 05 ngày kể từ thời điểm Khách hàng có yêu cầu.

IV. Thay đổi hoặc loại bỏ thông tin hồ sơ cá nhân

Khách hàng có thể tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng các cách sau đây: 

 • Khách hàng tự đăng nhập vào tài khoản của mình, vào mục thông tin cá nhân và chỉnh sửa thông tin cá nhân;
 • Khách hàng gọi điện đến số điện thoại hỗ trợ/email hỗ trợ của Bộ phận Chăm sóc khách hàng và yêu cầu được chỉnh sửa thông tin cá nhân.

V. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng theo những nội dung sau:

 • Cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân kể trên;
 • Cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm các thông tin về lịch sử giao dịch; thông tin về chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn;
 • Cam kết không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào khác về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép từ Khách hàng ngoại trừ điều khoản khác được quy định trong Quy chế này và theo quy định của Pháp luật;
 • Trong trường hợp phát sinh các lỗi kỹ thuật hoặc bị tấn công dữ liệu, Bộ phận Quản trị website và ứng dụng có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng và Khách hàng trong thời gian 03 ngày kể từ khi có sự cố xảy ra.

VI. Đối tượng chia sẻ thông tin

 • Chúng tôi có thể chia sẻ, tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng khi tin rằng việc làm đó là cần thiết để bảo vệ các quyền lợi của Khách hàng, các dịch vụ mà khách hàng sử dụng, đảm bảo sự an toàn giao dịch cho Khách hàng và theo yêu cầu của bên thứ 3 có thẩm quyền hoặc nơi khách hàng sử dụng dịch vụ.
 • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của luật sư cũng như cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 • Nếu Công ty sở hữu nền tảng HomeID là “Cổ đông của Công ty cổ phần phần mềm và dịch vụ gia đình HomeID” tham gia vào sát nhập hoặc được mua lại một phần hay toàn bộ tài sản, khách hàng sẽ được thông báo qua email hoặc qua tin tức chính thức trên trang web homeid.asia về bất kì sự thay đổi quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, cũng như bất kì quyền của khách hàng nào liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng, tới bất kì bên thứ 3 nào với sự đồng ý của khách hàng.
 • Hệ thống sử dụng Cookies để ghi nhớ thông tin khách hàng khi bạn truy cập vào trang web. Cookies là một mẩu thông tin mà trang web lưu trữ lại ở trình duyệt máy tính hoặc trên ổ cứng của khách hàng khi khách hàng truy cập vào trang web bất kì.
 • Hệ thống sử dụng dịch vụ của bên thứ 3 để giám sát tính hữu dụng của công ty để theo dõi hành vi khách hàng truy cập vào trang web, ứng dụng của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không có quyền tham gia hoặc điều chỉnh Cookies hoặc APIs của họ. Thông tin chúng tôi thu được thông qua sự theo dõi của bên thứ 3, hoàn toàn ẩn danh và sử dụng để cải thiện dịch vụ và hiệu quả marketing.
 • Như hầu hết các trang web khác, chúng tôi tự động tổng hợp thông tin và lưu trữ chúng trên tập tin lịch sử lưu trữ. Thông tin này bao gồm địa chỉ Internet, loại trình duyệt và ngôn ngữ, nhà cung cấp dịch vụ Internet, trang đến và trang đi, hệ thống vận hành, ngày tháng và thông tin về click chuột. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tìm hiểu và phân tích xu hướng, để quản trị trang web đồng thời nghiên cứu hành vi khách hàng, thu thập thông tin cá nhân của người dùng.
 • Để đảm bảo hoạt động, chúng tôi giữ quyền tổng hợp dữ liệu, phân tích, đánh giá, tổng kết và chia sẻ lại dữ liệu tổng hợp báo cáo (bao gồm chi tiết và tổng quát) cho bên thứ 3 sử dụng dịch vụ dữ liệu của chúng tôi nhằm bù đắp chi phí vận hành, phát triển hệ thống và các ứng dụng được cung cấp miễn phí liên tục cho khách hàng mà chúng tôi đã bỏ ra trong quá trình vận hành.

Những cá nhân hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin khách hàng

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của Người sử dụng cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của Người sử dụng cho các đối tượng sau:

 • Các đối tác vận chuyển: Thông tin của Người sử dụng có thể được chia sẻ với các đối tác vận chuyển nhằm cung cấp cho Người sử dụng dịch vụ vận chuyển các các đơn vị này. Các đối tác vận chuyển sẽ liên hệ với Người sử dụng dịch vụ theo các thông tin do Người sử dụng đăng ký để nhận hàng hóa và vận chuyển tới địa chỉ Người nhận theo yêu cầu
 • Các đơn vị cung cấp dịch vụ mà bạn đang hoặc đồng ý sử dụng dịch vụ của họ: Dịch vụ điện; Dịch vụ nước sạch; Dịch vụ quản lý toàn nhà; Dịch vụ vệ sinh; Dịch vụ bảo vệ; Dịch vụ sửa chữa…
 • Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của Người sử dụng theo yêu cầu của các cơ quan này
 • Ban quản trị Website homeid.asia, Bộ phận kinh doanh, Bộ phận Chăm sóc khách hàng: và các cá nhân được phân công thực hiện các công việc có liên quan: Việc tiếp cận thông tin của các đối tượng này nhằm cung cấp dịch vụ cũng như hỗ trợ
 • Các bên khác khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo hướng dẫn của Người sử dụng: Ngoài các tiết lộ như được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Người sử dụng với các bên thứ ba khi Người sử dụng đồng ý hoặc yêu cầu việc chia sẻ như vậy

VII. Địa chỉ lưu trữ thông tin

Mọi thông tin của Khách hàng được lưu trữ tại địa chỉ: 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ GIA ĐÌNH HOMEID

 • Địa chỉ: Nhà B1-4, Khu đô thị 54 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Mã số thuế: 0110007865 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/04/2022
 • Email: contact@homeis.asia
 • Hotline: 039.312.1200

©2024 Công ty CP phần mềm và dịch vụ gia đình HomeID - Hân hạnh phục vụ

Chat Button