Ban quản lý chung cư có được tự ý vào nhà dân không?

Hiện nay, có nhiều trường hợp ban quản lý chung cư tỏ ý sẽ vào nhà dân để kiểm tra một số thiết bị thông qua văn bản thông báo. Nhưng ban chung cư quản lý có được tự ý vào nhà dân khi chưa được phép không? 

Ban quản lý chung cư có được tự ý vào nhà dân không?

Theo Điều 41, Điều 42 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư 2016 (ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15-2-2016 của bộ trưởng Bộ Xây dựng) và Luật Nhà ở 2014 quy định:

Về quyền và trách nhiệm của ban quản trị nhà chung cư, quyền và trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư không có nội dung nào quy định ban quản lý vận hành nhà chung cư, ban quản trị được tự ý mở khóa vào căn hộ thuộc quyền sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ.

Mọi quyết định có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đều phải được thông qua hội nghị nhà chung cư và được các chủ sở hữu đồng ý.

Do vậy, việc tự ý vào nhà khi chưa được người dân cho phép là vi phạm quy định pháp luật.

Nếu ban quản lý chung cư vào nhà dân khi chưa được phép sẽ bị xử phạt thế nào?

Theo quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (Thông tư 02 năm 2016) đã được Bộ Xây dựng ban hành, các thành viên ban quản trị nhà chung cư nếu vi phạm quy chế, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Trường hợp có thông báo nhưng chủ sở hữu chưa có phản hồi thể hiện sự đồng ý mà nếu ban quản lý vẫn thực hiện mở khóa căn hộ là có dấu hiệu của tội tự ý xâm phạm chỗ ở của người khác được quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 158 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017.

Điều 158. Tội xâm phạm chỗ ở của người khác

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây xâm phạm chỗ ở của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác;

b) Đuổi trái pháp luật người khác ra khỏi chỗ ở của họ;

c) Chiếm giữ chỗ ở hoặc cản trở trái pháp luật người đang ở hoặc người đang quản lý hợp pháp vào chỗ ở của họ;

d) Xâm nhập trái pháp luật chỗ ở của người khác.


©2024 Công ty CP phần mềm và dịch vụ gia đình HomeID - Hân hạnh phục vụ

Chat Button