Bảng tin tòa nhà

1. Thêm Tin tức

Bước 1: Vào mục Tin tức tại modules Tin tức

Bước 2: Chọn Thêm tin tức

Bước 3: Nhập các thông tin: Tiêu đề, chuyên mục, thứ tự sắp xếp, ảnh minh họa, nội dung tóm tắt, nội dung chi tiết, …

Bước 4: Chọn nút Thêm

Hệ thống hiển thị thông báo Tạo bài viết thành công

2. Sửa Tin tức

Bước 1: Tại tin tức cần sửa, chọn nút Sửa

Bước 2: Tại mục sửa tin tức, chỉnh sửa các thông tin mà bạn muốn (Tiêu đề, chuyên mục, thứ tự sắp xếp, ảnh minh họa, nội dung tóm tắt, nội dung chi tiết…) và bấm Sửa

Hệ thống hiển thị thông báo Sửa bài viết thành công


©2024 Công ty CP phần mềm và dịch vụ gia đình HomeID - Hân hạnh phục vụ

Chat Button