Bị phạt ít nhất 10trđ khi mở Spa tại chung cư!

Địa chỉ kinh doanh đặt ở nhà chung cư được không? Các trường hợp được phép và cấm kinh doanh tại nhà chung cư theo quy định pháp luật mới nhất hiện hành.

Chung cư là gì? Khái niệm chung cư

Theo khoản 3 điều 3 luật nhà ở 2014 giải thích như sau: “3. Nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh”. Theo quy định này, kể các các trường hợp nhà tập thể (không phân lô) có nhiều căn hộ thì vẫn được xác định là chung cư.

Có được phép kinh doanh tại nhà chung cư hay không?

Ngay tại phần khái niệm quy định trong luật nhà ở cũng nêu rõ “chung cư có mục đích để ở thì không được kinh doanh“, tuy nhiên các nhà chung cư có mục đích hỗn hợp cả để ở và kinh doanh thì thường một số tầng thấp (thông thường tầng 1 – 4) sẽ được phép kinh doanh và đăng ký kinh doanh (cụ thể ghi tại giấy phép xây dựng hoặc đăng ký đầu tư của toà nhà).

Tại sao một số công ty kinh doanh tại chung cư? 

Trên thực tế, nếu gặp các trường hợp kinh doanh hoặc đăng ký kinh doanh tại chung cư có thể giải thích bằng một số trường hợp như sau:

  • Chung cư hỗn hợp có chức năng kinh doanh và để ở: Như khái niệm về “chung cư” đã ghi ở trên một số chung cư hỗ hợp có một số tầng thấp có chức năng kinh doanh vẫn có thể thực hiện hoạt động kinh doanh hoặc đăng ký kinh doanh theo đúng quy định pháp luật
  • Đăng ký kinh doanh tại chung cư trước khi luật nhà ở có hiệu lực: Thực tế hiện nay, có nhiều công ty đang kinh doanh tại chung cư và trên đăng ký kinh doanh là nhà chung cư. Tuy nhiên, các đơn vị này thường đã đăng ký rất lâu từ khi luật cũ chưa quy định cụ thể về vấn đề kinh doanh tại chung cư (thường là trước năm 2010). Hiện nay, theo quy định tại nghị định 99/2015/NĐ-CP của chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở tại điều 80 khoản 7 có quy định:
    7. Trường hợp trong giấy tờ đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp có ghi sử dụng căn hộ chung cư làm địa điểm kinh doanh trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh này phải chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh phải làm thủ tục điều chỉnh lại địa điểm kinh doanh ghi trong giấy tờ đăng ký kinh doanh đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sang địa điểm khác trong thời hạn quy định tại Khoản này; quá thời hạn quy định tại Khoản này thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không được kinh doanh tại căn hộ chung cư.
    Trường hợp trong giấy tờ đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp có ghi sử dụng căn hộ chung cư làm địa điểm kinh doanh trước ngày 01/07/2015, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày 10/12/2015; quá thời hạn này (tức sau ngày 10/06/2016), tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không được kinh doanh tại căn hộ chung cư. Như vậy theo hướng dẫn trên các công ty, địa điểm kinh doanh tại chung cư đều phải chuyển sang địa chỉ mới theo đúng quy định pháp luật.

Đăng ký kinh doanh tại chung cư trái pháp luật:

Hiện nay, khi thực hiện việc đăng ký kinh doanh việc ghi nhận trụ sở của phòng ĐKKD là do doanh nghiệp cam kết và không bắt buộc phải chứng minh khi thực hiện đăng ký. Do vậy, một số trường hợp vẫn có thể ghi địa chỉ là chung cư trên đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên cần lưu ý các trường hợp này đều là trái pháp luật và có thể bị xử phạt.

Mức phạt khi đăng ký kinh doanh tại chung cư:

Sau khi hết thời hạn chuyển trụ sở đối với các trường hợp theo quy định tại nghị định 99/2015/NĐ-CP hoặc các trường hợp bị phát hiện khi kinh doanh tại chung cư mà không đăng ký sẽ bị xử lý theo quy định tại điều 66 nghị định 137/2017/NĐ-CP như sau:

Điều 66. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
c) Kinh doanh vật liệu gây cháy nổ, dịch vụ sửa chữa xe có động cơ hoặc dịch vụ giết mổ gia súc;
d) Kinh doanh nhà hàng, karaoke, quán bar tại phần diện tích không dùng để kinh doanh của nhà chung cư hoặc tại phần diện tích dùng để kinh doanh của nhà chung cư nhưng không đảm bảo yêu cầu về cách âm, phòng, chống cháy, nổ hoặc nơi thoát hiểm theo quy định;
đ) Hoạt động kinh doanh (trừ trường hợp quy định tại điểm c, điểm d khoản 1, điểm b khoản 3 Điều này) tại phần diện tích không dùng để kinh doanh của nhà chung cư theo quy định;
3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Lấn chiếm không gian xung quanh, lấn chiếm các phần thuộc sở hữu chung hoặc lấn chiếm các phần thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu khác;
b) Kinh doanh vũ trường.

Mức phạt, đối với hành vì kinh doanh tại nhà chung cư (phần không có chức năng kinh doanh) là rất cao. Do vậy, khách hàng lưu ý khi tiến hàng đăng ký kinh doanh tại chung cư.


©2024 Công ty CP phần mềm và dịch vụ gia đình HomeID - Hân hạnh phục vụ

Chat Button