Mất trộm ở chung cư, ban quản lý có phải chịu trách nhiệm?

Theo quy định tại Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính, phí an ninh trật tự là khoản thu đối với các tổ chức, hộ gia đình cư trú trên địa bàn địa phương. Đây là một trong những nguồn kinh phí của Quỹ an ninh trật tự của địa phương nhằm hỗ trợ thêm cho hoạt động giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương của công an xã, phường, đội dân phòng, tổ tuần tra.

Mức thu phí tối đa không quá 5.000 đồng/hộ/tháng đối với hộ gia đình không sản xuất kinh doanh; không quá 20.000 đồng/hộ/tháng đối với hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh; tối đa 50.000 đồng/đơn vị/tháng đối với đơn vị hành chính, sự nghiệp và tối đa 100.000 đồng/cơ sở/tháng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Ngày 1/11/2007 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 24/2007/ CT-TTg tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Theo đó, đối các tổ chức, cá nhân được miễn phí an ninh, trật tự.

Bộ Tài chính đã có Công văn số 2091/BTC-CST ngày 25/2/2008 hướng dẫn việc miễn phí an ninh trật tự như sau: Thực hiện miễn phí an ninh trật tự cho tất cả các đối tượng đang nộp phí bao gồm: tổ chức (cơ sở sản xuất kinh doanh; đơn vị hành chính sự nghiệp), cá nhân và hộ gia đình…

Như vậy theo quy định thì phí an ninh trật tự đã được miễn từ lâu. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh trật tự tại các chung cư hiện nay, Ban quản lý các khu chung cư vẫn thực hiện ký hợp đồng thỏa thuận với các hộ dân sinh sống tại chung cư về thu phí đảm bảo an ninh trật tự.

Trên thực tế, hầu như không có đơn vị quản lý vận hành nào đồng ý chịu trách nhiệm về tình trạng mất tài sản xảy ra trong căn hộ của cư dân. Điều này là dễ hiểu, bởi lẽ không đơn vị quản lý vận hành nào có thể kiểm soát được tài sản trong căn hộ thuộc sở hữu riêng để mà xác định được có tình trạng mất trộm hay không, giá trị tài sản bị mất là bao nhiêu.

Việc các hộ dân khi bị mất trộm tài sản tại gia đình do mình trực tiếp quản lý, sử dụng mà đòi bồi thường từ ban quản lý tòa nhà hoặc khu dân cư chỉ vì ban quản lý tòa nhà hay khu dân cư đó thu phí an ninh trật tự là vô cùng khó. Bởi tài sản của gia đình do các gia đình tự quản lý, không có sự kê khai, trình báo hay thỏa thuận về việc trông nom, bảo quản hay bảo vệ tài sản. Do đó, ngay cả việc chứng minh tài sản bị mất và mất tài sản xảy ra tại chính khu dân cư cũng là vấn đề nan giải.

Khi xảy ra mất trộm ở khu dân cư, nếu cơ quan điều tra xác định được người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thì thủ phạm phải trả lại tài sản cho chủ sở hữu tài sản. Trong trường hợp tài sản không thu hồi lại được hoặc không thu hồi đầy đủ thì cần phải căn cứ vào hợp đồng ký giữa Ban quản trị tòa nhà hoặc khu dân cư và đơn vị quản lý vận hành thì mới xác định được đơn vị quản lý có trách nhiệm bồi thường gì hay không?


©2024 Công ty CP phần mềm và dịch vụ gia đình HomeID - Hân hạnh phục vụ

Chat Button