Mất xe ở chung cư có được bồi thường thiệt hại không?

Dưới đây là quy định chi tiết liên quan đến vấn đề mất xe ở chung cư có được bồi thường thiệt hại không? Và ai sẽ là người bồi thường?

Mất xe ở chung cư có được bồi thường thiệt hại hay không?

Nếu bị mất xe ở chung cư thì người có trách nhiệm bồi thường là cá nhân, tổ chức được Ban quản lý thuê để trông giữ xe của người đến chung cư, nếu giữa người mất xe và người trông xe có vé gửi xe.

Ngược lại, nếu không có vé xe hoặc không gửi xe ở bãi đậu xe của khu chung cư thì khi mất xe, người bị mất sẽ không được bồi thường thiệt hại.

Mức bồi thường khi mất xe tại chung cư

Để xác định mức bồi thường trong trường hợp bên nhận trông giữ xe tại chung cư phải bồi thường thiệt hại, căn cứ Điều 13, Điều 360, Điều 419 Bộ luật Dân sự, người bị mất xe sẽ được bồi thường thiệt hại theo thoả thuận giữa các bên hoặc nếu do lỗi của bên trông xe thì sẽ được bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Theo đó, để xác định mức bồi thường, các bên có thể thoả thuận hoặc sử dụng các biện pháp khác để xác định thiệt hại như:

– Thuê tổ chức thẩm định giá;

– Tham khảo giá mua bán xe cùng loại, cùng thương hiệu hoặc cùng thời gian sử dụng ở các cửa hàng bán xe;

– Tính giá trị xe căn cứ theo cách tính lệ phí trước bạ với xe cũ. Theo đó, căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư 13/2022/TT-BTC, giá tính lệ phí trước bạ với xe đã qua sử dụng được tính theo công thức:

Giá trị xe = Giá trị xe mới x tỉ lệ phần trăm chất lượng còn lại

Trong đó:

Giá xe mới tính theo Khoản 2 Điều 7 Nghị định 10/2022/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 3 Thông tư 13/2022/TT-BTC.

Tỉ lệ chất lượng còn lại được tính theo bảng sau:

 Tỉ lệ chất lượng còn lại. Ảnh: LVN 

Theo Lao động


©2022 Công ty CP phần mềm và dịch vụ gia đình HomeID - Hân hạnh phục vụ