Phân quyền nhân viên

1. Thêm mới quyền nhân viên

Bước 1: Tại mục Phân quyền nhân viên, chọn thêm mới quyền

Bước 2: Nhập các thông tin: Tên quyền, mô tả quyền sau đó bấm Lưu

Hệ thống hiển thị thông báo Cập nhật thành công

2. Cập nhật chức năng cho quyền nhân viên

Bước 1: Tại quyền nhân viên, chọn nút Chức năng

Bước 2: Chọn các chức năng và bấm Lưu

3. Cấp quyền cho tài khoản nhân viên

Bước 1: Tìm tài khoản để cấp quyền bằng cách nhập số điện thoại và bấm tìm kiếm

Nếu Số điện thoại không tồn tại hoặc chưa có tên trên hệ thống, vui lòng tạo mới/cập nhật khách hàng

Bước 2: Nhập các thông tin như: Tên khách hàng, email, giới tính,…rồi bấm Lưu

Bước 3: Sau khi lưu thành công, tìm kiếm tài khoản theo bước 1, sau đó chọn Phân quyền

Bước 4: Chọn quyền tương ứng cho tài khoản và bấm Cấp quyền

Cấp quyền cho nhân viên thành công


©2024 Công ty CP phần mềm và dịch vụ gia đình HomeID - Hân hạnh phục vụ

Chat Button