Quy định về nhà sinh hoạt cộng đồng mới nhất

Quy định về nhà sinh hoạt cộng đồng đã có nhiều thay đổi mới để phù hợp với tình hình xã hội hiện nay. Việc biết các quy định mới nhất giúp cư dân sinh sống tại đây có thể bảo vệ các quyền lợi cá nhân và không bị lợi dụng bởi các chủ đầu tư. Những quy định chi tiết về vấn đề nhà, phòng sinh hoạt cộng đồng sẽ được cập nhật ngay dưới đây.

Quy định về bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng trong nhà chung cư

Nhà sinh hoạt cộng đồng là không gian sinh hoạt chung thuộc phần sở hữu chung trong nhà chung cư nên phải được sử dụng đúng mục đích chung, các cá nhân, chủ sở hữu riêng không được sử dụng không gian này cho mục đích cá nhân với bất kỳ lý do nào. 

Các nhà chung cư muốn xây dựng nhà sinh hoạt ở trong phải tuân theo quy định pháp luật về nguyên tắc xây dựng và bố trí. Tại Khoản 10 Điều 80 Nghị định 99/2015/NĐ-CP, các quy định về nhà sinh hoạt cộng đồng đã được công khai rõ ràng như sau:

  • Bắt đầu từ ngày 01/07/2015 – ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì các loại chung cư phải được xây dựng cũng như bố trí theo quy chuẩn Nhà nước quy định. Đây là quy định chung cho tất cả các loại nhà chung cư, kể cả các loại nhà chung cư vừa dùng để ở vừa dùng cho mục đích khác.
  • Nếu chung cư xây dựng trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì sẽ giải quyết theo 2 trường hợp.
    • Trường hợp 1, chủ đầu tư chung cư có thiết kế diện tích nhà ở sinh hoạt thì bắt buộc phải xây dựng theo bản thiết kế đã được phê duyệt đó.
    • Trường hợp 2, chủ đầu tư muốn sử dụng chung cư để kinh doanh và không có thiết kế diện tích nhà sinh hoạt cộng đồng. Trong trường hợp này, chủ đầu tư và chủ sở hữu phải tiến hành thỏa thuận với nhau. Chủ sở hữu sẽ đề nghị chủ đầu tư cho mua hoặc thuê lại 1 phần diện tích để làm nhà sinh hoạt.
  • Nhà sinh hoạt cộng đồng thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Hội nghị nhà chung cư. Sau đó Hội nghị nhà chung cư sẽ giao vai trò quản lý trực tiếp cho Ban quản trị nhà chung cư hoặc đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư.
  • Về mục đích sử dụng, chủ sở hữu và người sử dụng phải sử dụng nhà vào các hoạt động sinh hoạt chung của cả cộng đồng. Việc sử dụng nhà vào mục đích riêng như cho thuê, cho mượn, buôn bán… của bất kỳ cá nhân nào đều là trái với quy định pháp luật.

Quy định về diện tích phòng sinh hoạt cộng đồng

Quy định về nhà sinh hoạt cộng đồng vẫn chưa nêu rõ quy chuẩn về diện tích phòng sinh hoạt. Mặc dù các Quy chuẩn quốc gia vẫn trong giai đoạn chờ đợi nhưng các công ty có thể thiết kế theo công văn số 140/BXD-QLN của bộ xây dựng.

Hoạt động bố trí thiết kế phòng sinh hoạt cộng đồng quy định như sau:

Diện tích nhà sinh hoạt cộng đồng

Mỗi khối chung cư chủ sở hữu có thể sử dụng tối thiểu 0,8m2/căn hộ. Trong trường hợp chung cư có nhiều khối nhà và không bố trí nhà sinh hoạt cho từng khối thì có thể bố trị tại 1 địa điểm chung đặc biệt. Nếu xây dựng theo phong cách này, tổng diện tích phòng sinh hoạt cộng đồng toàn khu giảm tối đa 30%. Điều quan trọng nhất khi thiết kế là phải đảm bảo sự thuận tiện và an toàn. Bán kính từ khối nhà tới phòng sinh hoạt nên nhỏ hơn 300 mét.

Quy định tính số tầng nhà

Nếu tầng tum chỉ dùng để bao che lồng cầu thang bộ, bộ phận kỹ thuật công trình,… thì không được tính vào số tầng. Ngoài ra các loại tầng tum không vượt quá 30% diện tích sàn mái nhằm mục đích lên mái cứu nạn thì cũng ở trong trường hợp trên.

Những thông tin quy định về nhà sinh hoạt cộng đồng trên chắc chắn sẽ có ích cho bạn. Hãy ghi nhớ chúng và đừng quên chia sẻ bài viết này đến những người bạn để họ bảo vệ quyền lợi cá nhân nhé.


©2024 Công ty CP phần mềm và dịch vụ gia đình HomeID - Hân hạnh phục vụ

Chat Button