Hướng dẫn cập nhật thông tin Kiot

Bước 1: Tại Modules cửa hàng, chọn Sửa thông tin cửa hàng (tại mục A hoặc B)

Bước 2: Chỉnh sửa các thông tin theo mong muốn: Tên cửa hàng, địa chỉ, số điện thoại, email,….

Lưu ý: Thông tin kinh độ, vĩ độ bạn bấm Lấy tọa độ từ địa chỉ để hệ thống tự động cập nhật từ địa chỉ đã được nhập

Bước 3: Sau khi chỉnh sửa thông tin, bấm nút Sửa

Thông tin cửa hàng đã được cập nhật thành công


©2024 Công ty CP phần mềm và dịch vụ gia đình HomeID - Hân hạnh phục vụ

Chat Button