Hướng dẫn cài đặt cấu hình giao vận

Bước 1: Tại modules bán hàng, chọn mục Giao vận

Bước 2: Tại phần giao vận, chọn mục Cấu hình giao vận

Bước 3: Nhập các thông tin: Tên người gửi, số điện thoại, khối lượng trung bình đơn hàng, ghi chú mặc định của shop, các thông tin địa chỉ,…

Lưu ý: Kinh độ, vĩ độ bạn copy từ Thông tin cửa hàng

Bước 4: Nhập các thông tin cấu hình chi phí vận chuyển

  1. Chọn cấu hình chi phí vận chuyển: Giá trị đơn hàng/Bù phí vận chuyển
  2. Mức cấu hình chi phí vận chuyển: Mức, Mức chi phí vận chuyển

Ví dụ: X là Mức giá trị đơn hàng

Đơn hàng: X < 500.000 đ – Mức chi phí vận chuyển là 25.000đ

Đơn hàng: 500.000 <= X< 800.000 – Mức chi phí vận chuyển là 15.000đ

Đơn hàng: X >= 800.000 – Miễn phí vận chuyển

Sau khi nhập đầy đủ thông tin bạn bấm Cập nhật


©2024 Công ty CP phần mềm và dịch vụ gia đình HomeID - Hân hạnh phục vụ

Chat Button