Hướng dẫn cập nhật Thông tin tòa nhà

Hướng dẫn cập nhật Thông tin tòa nhà

Bước 1: Tại giao diện quản lý tòa nhà, vào mục Thông tin tòa nhà, click chọn Sửa thông tin chung cư

Bước 2: Tại màn hình thông tin tòa nhà, cập nhật các thông tin tại các trường tương ứng và click nút Sửa để lưu lại

Hệ thống hiển thị thông báo “Sửa thông tin chung cư thành công”


©2023 Công ty CP phần mềm và dịch vụ gia đình HomeID - Hân hạnh phục vụ

Chat Button