Quản lý danh mục sản phẩm

1. Thêm mới danh mục

Bước 1: Tại phần Danh mục chọn Tạo danh mục mới

Bước 2: Nhập các thông tin: tên danh mục, danh mục cha (nếu có), thứ tự sắp xếp, ảnh danh mục, banner danh mục sau đó bấm Tạo danh mục mới

Hệ thống hiển thị thông báo Tạo danh mục mới thành công

2. Sửa danh mục

Bước 1: Click vào tên danh mục cần sửa

Bước 2: Click Sửa

Bước 3: Cập nhật các thông tin cần thiết và bấm Sửa danh mục để lưu lại

Hệ thống hiển thị thông báo Sửa danh mục thành công


©2023 Công ty CP phần mềm và dịch vụ gia đình HomeID - Hân hạnh phục vụ

Chat Button