Quản lý sản phẩm

1. Thêm mới sản phẩm

Cách 1: Import từ file Excel

Bước 1: Vào phần quản lý sản phẩm tại modules Sản phẩm

Bước 2: Chọn Import Excel

Bước 3: Tải file mẫu Excel từ hệ thống

Bước 4: Mở file và nhập các thông tin đầu vào của sản phẩm như: Tên sản phẩm, danh mục, đơn vị, giá gốc, giá khuyến mãi, hoa hồng CTV, thứ tự sắp xếp, nhãn hiệu, mã vạch, tồn kho

Bước 5: Lấy link ảnh sản phẩm bằng cách click chuột phải tại ảnh, chọn sao chép địa chỉ hình ảnh (trường hợp lấy ảnh đã có trên web)

Bước 6: Dán link ảnh đã copy vào File

Bước 7: Chọn tải file và upload file đã được hoàn thiện nội dung từ máy tính lên sau đó bấm Import

Hệ thống hiển thị thông báo “Import thành công” và danh sách sản phẩm mới đã được up lên

Cách 2: Nhập trực tiếp tại website cho từng sản phẩm

Bước 1: Tại phần Quản lý sản phẩm chọn Tạo sản phẩm mới

Bước 2: Nhập các thông tin đầu vào của sản phẩm như: Hình thức mua hàng, Tên sản phẩm, mã sản phẩm, thứ tự sắp xếp,danh mục, đơn vị bán, ảnh sản phẩm…

Hệ thống hiển thị thông báo Tạo sản phẩm thành công

2. Sửa sản phẩm

Bước 1: Click chuột vào dấu 3 chấm cuối sản phẩm cần sửa, bấm chọn Sửa

Bước 2: Sửa các thông tin sản phẩm cần thay đổi và bấm Lưu

Hệ thống hiển thị thông báo Sửa sản phẩm thành công


©2024 Công ty CP phần mềm và dịch vụ gia đình HomeID - Hân hạnh phục vụ

Chat Button