Quyền sử dụng hành lang trong các tòa nhà chung cư

Trong thời gian qua, không ít trường hợp tranh chấp xảy ra tại các tòa chung cư trong việc sử dụng diện tích chung. Nhiều người chuẩn bị mua hoặc đầu tư căn hộ muốn biết quy định của pháp luật hiện hành về quyền sử dụng lối đi, hành lang trong các tòa nhà chung cư?

Về nội dung trên, Luật gia Phạm Thu Hương- Văn phòng Hội Luật gia TP Hà Nội cho biết, theo quy định của pháp luật về sở hữu chung trong nhà chung cư được quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 214 của Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

“1. Phần diện tích, trang thiết bị và các tài sản khác dùng chung trong nhà chung cư theo quy định của Luật nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất của tất cả chủ sở hữu các căn hộ trong nhà đó và không phân chia, trừ trường hợp luật có quy định khác hoặc tất cả các chủ sở hữu có thỏa thuận khác.

2. Chủ sở hữu các căn hộ trong nhà chung cư có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong việc quản lý, sử dụng tài sản quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp luật có quy định khác hoặc có thỏa thuận khác.”

Căn cứ tại Điều 100, Luật nhà ở 2014 quy định về phần sở hữu chung và phần sở hữu riêng của nhà chung cư. Theo đó:

– Phần sở hữu riêng trong nhà chung cư bao gồm:

+ Phần diện tích bên trong căn hộ bao gồm cả diện tích ban công, lô gia gắn liền với căn hộ đó;

+ Phần diện tích khác trong nhà chung cư được công nhận là sở hữu riêng cho chủ sở hữu nhà chung cư;

+ Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với căn hộ hoặc gắn liền với phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng.

– Phần sở hữu chung của nhà chung cư bao gồm:

+ Phần diện tích còn lại của nhà chung cư ngoài phần diện tích thuộc sở hữu riêng; nhà sinh hoạt cộng đồng của nhà chung cư;

+ Không gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị kỹ thuật dùng chung trong nhà chung cư bao gồm khung, cột, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, sàn, mái, sân thượng, hành lang, cầu thang bộ, thang máy, đường thoát hiểm, lồng xả rác, hộp kỹ thuật, hệ thống cấp điện, cấp nước, cấp ga, hệ thống thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình, thoát nước, bể phốt, thu lôi, cứu hỏa và các phần khác không thuộc phần sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư;

+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài nhưng được kết nối với nhà chung cư đó, trừ hệ thống hạ tầng kỹ thuật sử dụng vào mục đích công cộng hoặc thuộc diện phải bàn giao cho Nhà nước hoặc giao cho chủ đầu tư quản lý theo nội dung dự án đã được phê duyệt;

+ Các công trình công cộng trong khu vực nhà chung cư nhưng không thuộc diện đầu tư xây dựng để kinh doanh hoặc phải bàn giao cho Nhà nước theo nội dung dự án đã được duyệt bao gồm sân chung, vườn hoa, công viên và các công trình khác được xác định trong nội dung của dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phê duyệt.

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì lối đi, hành lang là một trong những phần sở hữu chung của nhà chung cư. Nếu chủ sở hữu các căn hộ trong nhà chung cư không có thỏa thuận nào khác về việc phân chia sử dụng hành lang thì các chủ sở hữu này có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong việc quản lý, sử dụng lối đi, hành lang của khu chung cư.


©2024 Công ty CP phần mềm và dịch vụ gia đình HomeID - Hân hạnh phục vụ

Chat Button