Thông báo tòa nhà

Bước 1: Tại mục Thông báo tòa nhà, chọn Thêm mới thông báo tòa nhà

Bước 2: Nhập các thông tin: Tiêu đề, nội dung, chọn căn hộ,…sau đó bấm Lưu

Lưu ý 1:

Đường dẫn đến trang tin trên App: Không chọn

Lưu ý 2: Để tạo thông báo KHẨN, bạn thêm cú pháp #1# trước tiêu đề thông báo. Ví dụ: #1# Thông báo tạm ngừng cấp điện phục vụ sửa chữa”

Hệ thống hiển thị thông báo Thêm mới thông báo tòa nhà thành công


©2024 Công ty CP phần mềm và dịch vụ gia đình HomeID - Hân hạnh phục vụ

Chat Button