Thông tin về phí trông giữ xe tại chung cư không nên bỏ qua

Phí trông giữ xe tại chung cư sẽ do ban quản trị nhà chung cư thoả thuận trong hợp đồng cung cấp dịch vụ với nhà thầu nhưng không được vượt quá mức quy định tối thiểu, tối đa của từng địa phương.

Quy định chung về phí trông giữ xe tại chung cư

Theo quy định tại Điều 24 Luật Phí và lệ phí, ban hành kèm Luật này là danh mục phí, lệ phí thực hiện theo cơ chế giá do Nhà nước định giá. Trong đó có phí trông giữ xe, dịch vụ trông giữ xe.

Do đó, mức phí trông giữ xe phải tuân thủ theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định. Tuy nhiên, đây chỉ là mức tối thiểu, tối đa mà không phải mức giá được ấn định.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 106 Luật Nhà ở năm 2014, giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư sẽ không bao gồm chi phí trông giữ xe.

Với trường hợp mua chỗ để xe trong nhà chung cư thì người mua phải đóng phí trông giữ xe theo quy định của pháp luật và theo thoả thuận với nhà cung cấp dịch vụ.

Đồng thời, theo mẫu hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, ban quản trị nhà chung cư hoặc người đại diện quản lý nhà chung cư có trách nhiệm ký hợp đồng dịch vụ với các nhà thầu trong đó có cung cấp dịch vụ giữ xe.

Như vậy, phí trông giữ xe sẽ do ban quản trị nhà chung cư thoả thuận trong hợp đồng cung cấp dịch vụ với nhà thầu nhưng không được vượt quá mức quy định tối thiểu, tối đa của từng địa phương.

Phí trông giữ xe tại Hà Nội

Căn cứ quy định tại Phụ lục ban hành kèm Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15.12.2017, giá dịch vụ trông giữ xe bên trong các toà nhà chung cư như sau:

Phí trông giữ xe máy, xe điện tại chung cư. Ảnh: Luật Việt Nam
Phí trông giữ xe máy, xe đạp tại chung cư. Ảnh: Luật Việt Nam
Phí trông giữ xe ôtô tại chung cư. Ảnh: Luật Việt Nam
Phí trông giữ xe ôtô tại chung cư. Ảnh: Luật Việt Nam

Trong đó, một lượt xe được hiểu là một lần xe vào, xe ra và thời gian ban ngày là từ 06 – 18 giờ, ban đêm là từ 18 giờ hôm trước đến 06 giờ hôm sau.


©2023 Công ty CP phần mềm và dịch vụ gia đình HomeID - Hân hạnh phục vụ