Mẫu Báo cáo công tác quản lý và vận hành tòa nhà

TÒA NHÀ…..                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI – CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỦ SỞ HỮU:….                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày…..tháng……năm……

BÁO CÁO

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH TÒA NHÀ……. QUÝ…./ NĂM…

STTNgày/tháng/nămDanh mụcThuChiTổng kếtLỗ/ lãi
1      
2      
3….      
 1. Báo cáo tình hình tài sản cố định
 • Tài sản cũ
 • Tài sản mới
 • Bảo trì
 • Hỏng hóc
 1. Công tác An ninh trật tự và PCCC Tòa nhà
 • Tình hình an ninh Tòa nhà
 • Tình hình an ninh bên ngoài Tòa nhà
 • Quản lý Bãi xe, quản lý an ninh ra/vào
 • Công tác PCCC tại Tòa nhà
 1. Quản lý, vận hành an toàn, thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống kỹ thuật của Tòa nhà
 •  Tình trạng các hệ thống kỹ thuật của TN:
 • Hệ thống điện
 • Hệ thống thang máy
 • Hệ thống điều hòa không khí
 • Hệ thống access control
 • Hệ thống thông gió
 • Hệ thống PCCC
 • Hệ thống camera
 • Hệ thống cấp thoát nước
 • Hệ thống máy phát
 • Hệ thống âm thanh
 • Hệ thống xử lý nước thải
 • Hệ thống xử lý khí thải
 • Hệ thống mạng

….

 4. Công tác vệ sinh – cảnh quan Tòa nhà

 • Thời gian thực hiện: Ngày,  tháng, năm
 • Hiện trạng sau khi vệ sinh
 • Chất lượng công việc
 • Phản ánh của cư dân

5. Nhân sự của tòa nhà

 • Số lượng
 • Thông tin liên hệ
 • Chức vụ
 • Đánh giá hiệu suất làm việc

6. Số lượng dân cư, khách hàng

 • Số lượng thống kê
 • Phản ánh của cư dân, khách hàng

 1. Đề xuất
 2. Mục tiêu sắp tới

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Link tải file:


©2023 Công ty CP phần mềm và dịch vụ gia đình HomeID - Hân hạnh phục vụ

Chat Button